Lý do Zalo AI Challenge thu hút gần 400 đội thi chỉ sau 24h mở đăng ký?

Cuộc thi Zalo AI Challenge 2021 được bắt đầu vào tháng 11/2021 và đang dần về đích.

Cuộc thi năm nay trở lại với 3 bài toán, tương ứng với 3 lĩnh vực khác nhau của Trí tuệ nhân tạo, có tính ứng dụng cao và phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay:

𝟓𝐊 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞: Xác định nhóm người trong ảnh có thực hiện đúng các quy tắc 5K hay không.

𝐇𝐮𝐦 𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐠: Tìm tên bài hát thông qua một đoạn ngân nga hoặc huýt sáo.

𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐱𝐭 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐞𝐯𝐚𝐥: Tìm kiếm các điều luật trong bộ dữ liệu về văn bản pháp luật để trả lời câu hỏi.

Zaloaichallenge
Nguồn: https://challenge.zalo.ai/

Cuộc thi dự kiến kết thúc vào ngày 20/12/2021, với cơ cấu giải thưởng như hình trên.

Các bạn có thể theo dõi và đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/ZaloAIChallenge2021