Courses

KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO – HỌC MÁY CƠ BẢN...

Nhà cung cấp: AI Academy Vietnam Link: https://lms.aiacademy.vn/basicml/

Deep Learning Specialization

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/specializations/deep-learning

IBM Data Science Professional Certificate

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/professional-certificates/ibm-data-science

Zalo AI Hackathon: Các vấn đề từ cuộc sống sẽ lần...

Đề tài mang tính thời sự, được dư luận quan tâm cao là bài toán đầy thử thách tại Zalo AI Hackathon...

A.I đang là xu hướng khởi nghiệp tại Việt Nam

Công nghệ nhận dạng giọng nói, trí tuệ nhân tạo (A.I), blookchain, dữ liệu lớn (Big data)… trở thành những xu hướng...