The Global AI Bootcamp là một sự kiện miễn phí kéo dài một ngày – được tổ chức trên toàn thế giới bởi cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Microsoft Azure.

Nội dung chính của chuỗi Bootcamp: Tìm hiểu cách triển khai các giải pháp AI bằng cách sử dụng các dịch vụ AI được đào tạo trước như Cognitive Services và Bot Framework, hoặc bằng cách xây dựng các mô hình học máy của riêng bạn với Azure ML và các khung nguồn mở như PyTorch và ML.NET. Đến cuối ngày, bạn sẽ có thể áp dụng AI vào các ứng dụng của mình.

The Global AI Bootcamp 2022 đang chuẩn bị mở cổng đăng ký tại nhiều nước trên thế giới. Online sẽ là hình thức học tập và làm việc hữu hiệu đối với mô hình global bootcamp như thế này.

Khoa Hoc 1
Ảnh: https://globalai.community/

Thông tin chi tiết về Bootcamp 2022: https://globalai.community/bootcamp-2022/