Trí tuệ nhân tạo và Advanced Data Analytics đã định hình lại thế giới xung quanh chúng ta và nhu cầu về các kỹ năng Machine Learning và Deep Learning không ngừng tăng lên.

Trong khi Big Data xuất hiện nhanh chóng để phát triển các kỹ thuật Deep Learning / AI mới, tự động hóa hơn nữa các quy trình công nghiệp sử dụng ML và AI đóng một vai trò quan trọng trong việc mở ra cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Các kỹ thuật này hiện được sử dụng ngày càng nhiều để mở khóa các giá trị kinh doanh từng bị khóa sau khối lượng dữ liệu lớn.

Trong buổi hội thảo này, nền tảng của Advanced Data Analytics, Machine Learning and Artificial Intelligence sẽ được giải thích. Xu hướng hiện tại trong AI và Machine Learning sẽ được đề cập và chúng tôi sẽ thảo luận về cách Deep Learning thực sự hoạt động để cho phép công nghệ AI tiên tiến hoạt động ở mức cao nhất.

Nội dung của buổi hội thảo:

• Giới thiệu AI và lịch sử
• Các loại AI
• Machine Learning
• Supervised Learning
• Unsupervised Learning
• Reinforcement Learning
• Deep Learning và ứng dụng
• Xu hướng hiện tại và câu chuyện thành công
• Đạo đức trong AI

Đối tượng mục tiêu: Bất cứ ai quan tâm đến Giải pháp kỹ thuật số muốn phát triển hiểu biết về AI và Machine Learning.


Ngày: 19 tháng 3 năm 2019
Thời gian: 09: 30-13: 00 bao gồm 30 phút nghỉ trưa và ăn trưa nhẹ
Địa điểm: ÅF, Grafiska vägen 2A, Göteborg
Chi phí: Miễn phí cho người tham dự đăng ký trước

Nguồn: https://www.afconsult.com/en/get-to-know-us/events-seminars–fairs/ai-seminar/