– Thời hạn: 6 tuần

– Website: https://ml.vietai.org/

– Khóa học dành cho tất cả mọi người từ sinh viên đến kỹ sư ở mọi lĩnh vực khác nhau

– Cơ hội áp dụng kiến thức vào những vấn đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày

– Xây dựng mối quan hệ với những chuyên gia hàng đầu về AI

a. Nội dung khóa học

– Tuần 1: Những thuật toán nền tảng. Lập trình với Python: lập trình với thư viện Numpy, xử lý dữ liệu với thư viện Pandas, trực quan hóa dữ liệu với thư viện Matplotlib

– Tuần 2: Giới thiệu về máy học (Machine Learning): lập trình với Python, sử dụng Google Colab, sử dụng Tensorflow 2.0 (phiên bản mới nhất từ Google)

– Tuần 3: Đại số tuyến tính: sử dụng Tensorflow 2.0 (tiếp tục), bài tập 1: dự đoán giá nhà

– Tuần 4: Bài toán hồi quy: overfitting và hiệu chỉnh mô hình, bài tập 2: phân loại xe gắn máy

– Tuần 5: Bài toán phân loại nhị phân: đánh giá mô hình, bài tập 3: dự đoán Fashion Mnist và tùy chọn những phương pháp nâng cao khác

– Tuần 6: Mạng nơ-ron (Neural Network) cơ bản và những ứng dụng

b. Kết quả đạt được

– Áp dụng vào lĩnh vực khoa học dữ liệu

– Áp dụng vào một số mô hình dự đoán trong tài chính, kế toán, tối ưu quy trình…

– Học các mô hình máy học nâng cao và hiện đại: deep learning, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính