Nội dung khóa học:

– Tìm hiểu về Machine Learning (ML) 1 phương pháp hệ thống và bài bản thông qua khung TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) – khung tiếp cận ML độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng

– Chương trình học được thiết kế linh hoạt và hệ thống, giúp tất cả mọi người có thể tiếp cận và tìm hiểu về AI theo các cấp độ phù hợp

– Phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm, giảng viên và chuyên gia đóng vai trò cố vấn và gợi mở, người học được phát huy tối đa khả năng tư duy và sáng tạo

– Nội dung đào tạo tập trung 70% vào thực hành, học viên được triển khai kiến thức đã học vào các dự án thực tế do các doanh nghiệp công nghệ đầu ngành tham vấn

Kết quả sau khóa học:

– Hiểu tổng quan về AI/ML

– Sử dụng Toán ứng dụng, ngôn ngữ Python, công cụ kỹ thuật dữ liệu trong AI/ML

– Am hiểu những mô hình ML/DL

– Tổng hợp những thuật toán ML/DL thành bức tranh tổng thể theo khung TEFPA

– Áp dụng những thuật toán để xây dựng những ứng dụng AI dùng những mô hình DL huấn luyện sẵn

– Hiểu cách xây dựng và phát triển 1 cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong DL cho Visual Understanding

– Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: Hình ảnh, video, audio và ngôn ngữ (text)

– Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng mạng lưới học sâu cho Visual Understanding

– Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình ML tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile, Edge devices)

– Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực: Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao; Tiến hành thu thập, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình ML

Học phí:

Chi phí cho 1 khóa học trí tuệ nhân tạo tại Techacademy chỉ rơi vào khoảng 15-20% so với những trường đại học  tầm 6.000.000 đồng – 9.000.000 đồng. Khoảng thời gian đào tạo ngắn nhưng vẫn đảm bảo được lượng kiến thức cần thiết để phục vụ cho công việc nên học viên tiết kiệm nhiều chi phí học tập.