Trong hai ngày 15 – 16 tháng 1 năm 2021, tại Viện Công nghệ thông tin đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Trí tuệ tính toán lần thứ 2 (The Second International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence – AICI 2021). Viện Công nghệ thông tin là đơn vị tổ chức hội nghị với sự hỗ trợ từ Hiệp hội Hệ thống mờ quốc tế (International Fuzzy Systems Association – IFSA). AICI’2021 là hội nghị khoa học quốc tế được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 80 đại biểu gồm báo cáo mời, tác giả, và khách tham dự. Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, việc tổ chức các sự kiện đông người như hội nghị quốc tế lần này phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ, các tác giả và báo cáo mời ở nước ngoài đều tham dự dưới hình thức trực tuyến (online).

Hội nghị AICI có lịch sử xuất phát từ hơn 20 năm với tiền đề là các hội nghị/hội thảo, seminar khoa học như: VJFUZZY’98, MIF’99, VJFUZZY’2001, VJMEDIMAG’2001, Intech/VJFuzzy’2002, AFSS’2004, VN-KR MEDINFO’2005,… Các hoạt động này đều liên quan đến cơ sở khoa học của Hệ thống mờ (Fuzzy Systems) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực nóng hiện nay như tính toán thông minh, tin sinh học, tin học y tế… Hầu hết các thành viên nòng cốt của các hội nghị trước đó đều đã và đang công tác tại Viện Công nghệ thông tin và luôn luôn có sự trao đổi, kết nối chặt chẽ ở nhiều đơn vị công tác khác nhau. Để phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, hội nghị mang tên mới: International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, viết tắt là AICI, và được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2020.

Hội nghị AICI’2021 lần này chú trọng cả lý thuyết và ứng dụng về các chủ đề chính: Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), học sâu (Deep Learning) và kỹ thuật y sinh (Biomedical), cũng như các vấn đề ứng dụng khác. AICI’2021 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng nghiên cứu quốc tế, với hơn 70 bài gửi tham dự từ các nước trên thế giới, từ đó đã được chọn ra 27 báo cáo chất lượng được trình bày tại hội thảo và 7 báo cáo mời (keynote) của các nhà khoa học đến từ các Viện/Trường Đại học tại Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, EU, Việt Nam

1 7

Hội nghị đã mời các nhà khoa học có uy tín trình bày báo cáo mời về một số chủ đề:

1.      GS. Marek Reformat, IFSA President, University of Alberta, Canada: Linguistic Terms and Summarization of Information Retrieved from Knowledge Graphs.

2.      GS. Vladik Kreinovich, Vice President of IFSA, University of Texas at El Paso, USA: White- and Black-Box Computing and Measurements under Limited Resources: Cloud, High Performance, and Quantum Computing, and Two CaseStudies – Robotic Boat and Hierarchical Covid Testing.

3.      GS. Klaus-Peter Adlassnig, Medical University of Vienna, Austria: Decision support in clinical laboratory medicine.

4.      GS. Junzo Watada, IPS Research Center, Waseda University, Japan: Advanced Approaches of Artificial Neural Network – From A Hybrid Double Layered Neural Network to Deep Learning.

5.      GS. Hung Son Nguyen, Institute of Mathematics, Varsaw University, Poland: Rough sets and Big Data Analysis.

6.      GS. Nguyen Tien Zung, University of Toulouse, France: Computer-Aided Skin Cancer Detection: from practical problems to theoretical questions.

7.      PGS. Nguyen Hoang Phuong, Thang Long University, Vietnam: Fuzzy Expert Systems in Western and Eastern Medicine. Ngoài ra, Hội nghị còn có một phiên thảo luận bàn tròn về chủ đề: “Giải pháp cho nghiên cứu, giáo dục và ứng dụng AI mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm Học máy, Mạng neuron học sâu, Dữ liệu lớn, Internet vạn vật và điện toán đám mây tại Việt Nam” (Solutions for Research and Education and Application of New AI of industry revolution 4.0 including Machine Learning, DNNs, Big Data, Internet of Things, Cloud computing in Vietnam).

Nguồn: http://www.ioit.ac.vn/tin-tuc/tin-vien-cong-nghe-thong-tin/hoat-dong-chung/2021/2/hoi-nghi-quoc-te-ve-tri-tue-nhan-tao-va-tinh-toan-thong-minh-aici2021-tai-vien-cong-nghe-thong-tin