Data Science và Machine Learning được xếp hạng là một trong những ngành nghề “hot” trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Nhu cầu tuyển dụng các vị trí như chuyên viên khoa học dữ liệu hay chuyên viên máy học luôn sôi nổi và có nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút ứng viên.

Python for Data Science: Introduction - Skill BlogSkill Blog

Nắm bắt được nhu cầu thực tế đó, Trung tâm Tin học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM đã cho ra đời và luôn cập nhật các khóa đào tạo về Data Science và Machine Learning. Các khóa học hiện tại tại Trung tâm: