Cuộc cách mạng 4.0 đã góp phần đẩy mạnh xu thế công nghệ hóa, robot hóa, số hóa dữ liệu… trên toàn thế giới. Trong xu thế đó, Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, với tiềm lực là một thành phố trẻ và năng động, với tiềm lực khoa học công nghệ cao cũng đang từng bước xây dựng nền móng cơ bản để thực hiện mục tiêu đô thị thông minh, hiển nhiên trí tuệ nhân tạo là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống/công việc không chỉ được các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới quan tâm, mà còn nhận được được các cấp chính quyền thành phố đẩy mạnh đầu tư và phát triển. hực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu và xây dựng chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030”.

Do đó, cuộc thi được tổ chức với mong muốn tìm ra các giải pháp tiên tiến giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tuyên truyền mạnh mẽ hơn về lợi ích và tầm quan trọng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đối với đất nước chúng ta hiện nay. Bên cạnh đó, hội thi còn muốn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.

I. Đối tượng và thời gian

1.Đối tượng:

Nhóm 1: “Trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh” – Nếu đăng ký theo nhóm không quá 5 người

Nhóm 2: Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Khuyến khích:

• Các sản phẩm, giải pháp đã được thương mại hóa

• Các công trình nghiên cứu khoa học đã được đóng gói, sẵn sàng chuyển giao hoặc đã được chuyển giao

• Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đã được ứng đụng vào thực tế

• Các sản phẩm, giải pháp đã được ứng dụng trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh

• Các sản phẩm, giải pháp đã được ứng dụng trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh

2. Thời gian:

  Nhóm 1 Nhóm 2
Nhận hồ dự thi 25/6/2020 đến 5/8/2020. 25/6/2020 đến 31/7/2020
Vòng tuyển: 5/8/2020 đến 15/8/2020 1/8/2020 đến 15/8/2020
Vòng chung kết: 15/8/2020 đến 30/8/2020 15/8/2020 đến 30/8/2020

Thời gian nêu trên đã có sự thay đổi.

II. Giá trị giải thưởng

  Nhóm 1 Nhóm 2
Giải nhất: 100.000.000 100.000.000
Giải nhì: 30.000.000 30.000.000
Giải ba: 20.000.000 20.000.000

Các giải thưởng phụ:

• 01 giải thưởng video clip ấn tượng: 5.000.000 (năm triệu đồng)

• 01 giải thưởng Poster được yêu thích nhất: 5.000.000 (năm triệu đồng)

III. Hồ sơ đăng ký tham gia hội thi

Link đăng ký đối với nhóm 1
Link đăng ký đối với nhóm 2

Mmm

Đính kèm: