Guides

1

Cách thức một người dùng (Customer) có nhu cầu về AI...

Truy cập vào link sau để tạo tài khoản Customer https://vnaihub.com/signup
1

Cách thức đăng tải giải pháp AI lên vnaihub.com

Truy cập vào đường link sau để tạo tài khoản Provider https://vnaihub.com/register-provider
2 4

[BERT Series] Chương 2: Nghịch một chút với Hugging Face

Hugging Face với slogan của nó là ” On a mission to solve NLP,one commit at a time” và địa chỉ trang...
1 4

[BERT Series] Chương 3: Thử nhận diện cảm xúc văn bản...

Phần 1 – Đặt vấn đề bài toán nhận diện cảm xúc văn bản với PhoBert
1

BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài...

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), một nghiên cứu mới mang đầy tính đột phá, một bước nhảy vọt thực sự...

Google Colab – Hướng dẫn sử dụng cơ bản

Với những ai đang học và làm về Deep Learning thì việc có GPU sử dụng là điều cần thiết. GPU sẽ hỗ trợ bạn chạy những...

BERT- Bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn...

Có thể một số bạn quan tâm đã biết, ngày 2/11 vừa qua, trên Blog của Google AI đã công bố một...
Máy học - Machine Learning

Machine Learning Thú Vị Mà! (Phần 2)

Bài viết này là phần tiếp theo của “Machine Learning Thú Vị Mà” Điều đó thật tuyệt, nhưng liệu...
Machine Learning Có 2 Loại

Machine Learning Thú Vị Mà!

Machine Learning (Máy Học) là gì? Học máy (hay Machine Learning) là những thuật toán chung có thể cho bạn...
378834 Pcpi8n 724[1]

Advancing AI for everyone

Nhà cung cấp: Google Link: https://ai.google/ Whether you’re just learning to code or you’re...