Truy cập vào link sau để tạo tài khoản Customer

https://vnaihub.com/signup

1 5

– Điền các thông tin theo mẫu để tạo tài khoản

– Đăng nhập tài khoản đã tạo và truy cập vào link sau để tìm kiếm các giải pháp AI

https://vnaihub.com/solutions

1 6

– Khi tìm thấy các giải pháp AI mà Customer quan tâm, có thể lưu lại bằng cách chọn vào biểu tượng “trái tim” ở góc phải trên cùng của mỗi giải pháp

– Để xem lại các giải pháp AI đã quan tâm, click vào tên tài khoản -> Thông tin -> Danh sách yêu thích

– Lúc này Customer có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp giải pháp AI phù hợp với nhu cầu của mình