Truy cập vào đường link sau để tạo tài khoản Provider

https://vnaihub.com/register-provider

1 2

– Điền thông tin doanh nghiệp, giải pháp AI, dịch vụ AI

– Truy cập vào trang chủ https://vnaihub.com/, đăng nhập tài khoản đã tạo, doanh nghiệp (Provider) đã có thể đăng tải các giải pháp AI của mình

Provider lựa chọn nâng cấp các gói mở rộng

– Gói Basic (miễn phí): Provider đăng tải 01 giải pháp AI

– Gói Standard (2.000.000 VNĐ): Provider đăng tải 03 giải pháp AI

– Gói Advance (5.000.000 VNĐ): Provider đăng tải 06 giải pháp AI

– Gói Premium (7.000.000 VNĐ): Provider đăng tải không giới hạn giải pháp AI

Provider đăng tải giải pháp AI

– Đăng nhập tài khoản -> Go to profile -> Giải pháp AI -> Nhập nội dung giải pháp AI -> Tick vào ô checkbox để đăng tải

Ghi chú: Sau khi đăng tải giải pháp AI, người dùng (Customer) sẽ truy cập trang web, khi họ có nhu cầu về giải pháp của doanh nghiệp, họ sẽ liên hệ với Provider qua thông tin đã đăng ký trước đó.