Chuỗi hội thảo CME 500 Mùa đông và Mùa xuân 2019 bao gồm các buôi tọa đàm về việc sử dụng máy học trong các lĩnh vực khác nhau.

Các buổi hội thảo mùa Xuân 2019:

Ngày 15 tháng 4 – Kathy Zhong, thành viên trong nhóm Search Ads Google – Cái nhìn thoáng qua về các thực nghiệm trong quảng cáo tìm kiếm của Google

Các buổi hội thảo mùa Đông 2019:

Ngày 11 tháng 2 – Pranam Kolari, Nhà khoa học tại Walmart Labs

Ngày 25 tháng 2 – Jennifer Prendki, Nhà cố vấn khởi nghiệp và doanh nhân. Người sáng lập và CEO của Stealth Mode Startup

Ngày 11 tháng 3 – John Apostolopoulos, Phó giám đốc/ giám đôc kỹ thuật của Enterprise Networking, giám đốc phòng sáng tạo và nghiên cứu, Cisco

Xem thêm các video về buổi hội thảo: “Machine Learning in Networking

Nội dung hội thảo:

Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi cách bạn sống, làm việc và học tập như thế nào? Những bộ kỹ năng bạn sẽ cần trong tương lai?

Những chuyên gia và những người có ảnh hưởng đang định hình tương lai AI mà Stanford mời sẽ chia sẻ tầm nhìn của họ và giải quyết các câu hỏi của khán giả. Sinh viên có kiến thức hàn lầm và sở thích được khuyến khích đăng ký khóa học 1 đơn vị này (CME 500). Không có điều kiện tiên quyết cần thiết. Các buổi hội thảo dành cho các giảng viên, nhân viên của Stanford và các đối tác của ICME, và các người liên quan.

Nguồn: https://icme.stanford.edu/artificial-intelligence-ai-real-life-seminar-series