News

Events

Tìm kiếm sinh viên đam mê AI để ươm tài năng

1
Sinh viên có ý tưởng về Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) xuất sắc sẽ được thưởng tiền...

Chương trình thử thách sáng tạo cùng công nghệ trí tuệ...

1 8
Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo "AI Accelerator Challenge 2021” (AAC 2021) do Quỹ đầu...

Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và tính...

1 7
Trong hai ngày 15 - 16 tháng 1 năm 2021, tại Viện Công nghệ thông tin đã diễn ra Hội nghị quốc...

Courses

Guides

Most View