News

Events

Hội thi AI-Challenge TPHCM

Cuộc Thi Sự Kiệnaichalenge Tphcm
Hội thi AI-Challenge là được tổ chức theo hình thức cuộc thi khoa học, tương tự các cuộc thi thường được tổ...

CHUỖI HỘI THẢO VỀ AI – VinAI

Deep Learning Training
SEMINAR SERIES là một chuỗi các chương trình hội thảo về hoạt động định hướng, chia sẻ...

[SHTP-IC] – AI HACK BOOTCAMP 2021

Untitled 1
Một chương trình bootcamp dành cho tất cả các cá nhân, nhóm, dự án, doanh nghiệp đang hoạt động và muốn phát...

Courses

Guides

Most View